СОЗДАДЕНИ СО ПОМОШ НА РАЗВОЕН ПСИХОЛОГ

Поучни приказни со интерактивни задачи, кои го поттикнуваат когнитивниот развој на децата.

Признати развојни психолози

На книгите работевме заедно со признатите развојни психолози ред. проф. д-р Матија Светина и д-р Весна Блажевска, кои се погрижија задачите да бидат со соодветна содржина и тежина.

ПОВЕЌЕ

Интерактивни игри и задачи

Во приказните и илустрациите содржински се интегрирани различни типови задачи, кои го поттикнуваат развојот на различните когнитивни компетенции кај децата. Игрите и задачите се забавни, така што децата со задоволство ќе ги решаваат.

ПОВЕЌЕ

Прилагодени на возраста на децата

Секоја книга според содржината на приказната, видот на задачата и според тежината, е прилагодена на возраста на детето. Така, во т.н. зона на близок развој ги поттикнува децата да преминат на повисокото развојно ниво.

ПОВЕЌЕ
Flag mobile
Backward button Forward button

Нови изданија

Целта на проектот

Во денешната масовна продукција на содржини тешко е да се одделат квалитетните од помалку квалитетните производи. Овој проблем е поголем на интернет, каде што децата постојано доаѓаат во контакт со непримерни содржини. Поради таа причина создадовме дигитална збирка од поучни интерактивни приказни за деца на различна возраст. На приказните работевме со признати развојни психолози и со тим од писатели за деца и илустратори.

ПОВЕЌЕ ЗА ПРОЕКТОТ

За книгите

Станува збор за уникатни интерактивни книги, кои покрај квалитетни поучни приказни содржат и богата збирка когнитивни задачи и игри. Типот и тежината на задачите се прилагодени на возраста на децата, така што кај нив поттикнуваат премин на повисоко развојно ниво.

ПОВЕЌЕ ЗА КНИГИТЕ

Творци

Приказните ги создадоа признатите писатели за деца: Жига Гомбач, Цветка Соколов, Јања Видмар и други. Приказните заживеаја со помошта на одличните илустрации на признатите илустратори: Енрике Тортоса, Роберт Валчич, Матеј де Чеко и др. Развојниот психолог ред. проф. д-р Матија Светина и д-р Весна Блажевска, заедно со меѓународен тим развојни психолози се погрижија видот на задачите и нивата тежина да бидат соодветни и да го поттикнуваат развојот на когнитивните способности кај децата.

ПОВЕЌЕ ЗА ТВОРЦИТЕ

Бесплатни боенки „Авантурите на Јуниор“

Во рамките на проектот, заедно со илустраторите подготвивме и привлечни боенки со јунаците од приказните. Ако сакате да ја поттикнете и ликовната креативност кај вашето дете, може да ги добиете во ПДФ-облик во вашата е-пошта.